AWWU_logo10 марта 2010 г. Ассоциации виноградарей и виноделов Одесской области и Украины обратились к Президенту Украины, Главе Верховной Рады и Правительству Украины с требованием не допустить развал украинского села и сохранения аграрного производства в Украине. В своем обращении руководители профильных Ассоциаций предложили 6 механизмов, которые будут способствовать урегулированию актуальных вопросов отрасли для ее дальнейшего развития.

 

Полный текст обращения на языке оригинала подается ниже.

 

 

Вих. № 207/10
від 10.03.2010 року


Президенту України

Прем’єр-міністру України

Голові Верховної Ради України

Міністру Аграрної політики України

Міністру економіки України

 

Звернення учасників наради

виноградарів та виноробів Одеської області

 

 

Учасники наради виноградарів та виноробів Одеської області, за участі представників  виноградарських підприємств АР Крим та  Миколаївщини як професійно-громадського зібрання, яка проводиться під гаслом забезпечення розвитку національного аграрного виробництва, звертаються до Вас, як провідників національної політики з вимогою не допустити розвалу українського села та збереження аграрного виробництва в Україні.


Українське виноградарство та виноробство є однією з небагатьох галузей національного виробництва яке є бюджетоутворюючим для цілих територій. Галузь є соціально-орієнтованою та найменш привабливою з усіх галузей народного господарства, щодо залучення інвестицій.


 Незважаючи на низький рівень державної фінансової підтримки галузі у кризовий 2009 рік галузь змогла збільшити не тільки обсяг внутрішнього виробництва на 13,2 відсотки, а й суттєво збільшити експортний потенціал. У 2009 році обсяг експорту  виноробної продукції збільшився у 3,62 рази та склав 5,87 млн.дал. Основними країнами експортерами української виноробної продукції є Росія (понад 90 відсотків виноробної продукції), а також Білорусь, Казахстан та Китай. У той же час обсяг виноробної продукції, що постачається у країни Євросоюзу складає менше 3 відсотків від загального експорту за межі України.

Сьогодні Уряд проводить переговори щодо асоціації України у ЄС та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Умови які нам пропонують для інтеграції у ЄС є не тільки диспаритетними, а й руйнівними як для галузі виноградарства та виноробства, так і  для більшості галузей АПК.

Одним з найбільш болючих питань на сьогодні залишається законодавча неврегульованість майнових прав на багаторічні насадження та відносин власників багаторічних насаджень і земельних ділянок під багаторічними насадженнями. Користуючись законодавчими прогалинами нечисті на руку ділки займаються здирництвом та підбурюють селян до різних акцій, що спрямовані на руйнацію виноградарських господарств. В деяких регіонах сьогодні назріло масове протистояння між селянами та виноградарськими господарствами.

Крім того, залишається певний перелік питань державного регулювання галузі, які сьогодні неврегульовані, або недостатньо врегульовані національним законодавством. Вирішення цих питань не пов’язане з додатковими видатками з державного бюджету.


Виходячи з викладеного, учасники конференції звертаються до вас з наступними вимогами:


По-перше. Під час переговорів, щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС ні за яких умов не погоджуватись на вимоги європейської сторони, щодо заборони, зміни національних технологічних стандартів виготовлення натуральних виноградних вин, або створення технічних бар’єрів для розвитку товарного вітчизняного виноробства  у тому числі і через механізм заборони використання на території України певних географічних зазначень.


По-друге. Терміново врегулювати питання права власності на багаторічні насадження та питання орендних відносин земельних ділянок під багаторічними насадженнями.
Забезпечити прийняття змін до чинних Законів України та прийняття Законів і нормативно-правових актів:
1. «Про  виноград та вино»;
2. Земельного кодексу України  (ст..79) та Цивільного кодексу України (ст.373).
3. «Про насіння та садивний матеріал»
4. «Про професійні об’єднання в АПК»;
5.  «Про оподаткування підприємств в АПК»;
6.  «Про порядок оформлення прав на землю під багаторічними насадженням»;
7. «Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»;
8. «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового. коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
9. Положення «Про національну раду виноградарів та виноробів при Міністерстві АПК України» (та/чи – профільному комітеті Верховної Ради).
10. Галузеву підпрограму «Столовий виноград України» у рамках галузевої програми розвитку виноградарства та виноробства на період до 2025 року

По-третє. Забезпечити відміну податку на додану вартість для виробників сільськогосподарської продукції.

По-четверте. Запровадити механізм обов’язкового погодження проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання виробництва виноградарської та виноробної продукції, а також експертизи проектів закладання виноградників з профільними науковими установами та профільними професійними об’єднаннями. Обов’язково запрошувати їх фахівців до обговорення законопроектів в комітетах Верховної Ради.

По-п’яте. Порушити клопотання перед Міністерством аграрної політики України щодо доручення  НААНУ в особі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» невідкладно розробити та ввести в дію кадастр виноградників України з ідентифікацією виноградних насаджень на місцевості та виготовлення відповідних планово-картографічних матеріалів і детальною характеристикою кількісних показників основних екологічних умов території (рельєфу, клімату, грунтів). Провести  та затвердити сорторайонування та спеціалізацію регіонів виноградарства, ввести паспортизацію насаджень.

По-шосте. Розробити та ввести в дію нормативні акти та заходи державної підтримки вітчизняних виноградних розсадників та селекційних підрозділів наукових закладів як  провідників формування сортової політики в Україні.

 

 

 

За дорученням учасників наради,

Президент
Асоціації  виноградарів та виноробів
Одеської області                                                                      В.Ю.Плешивцев

 


Генеральний Директор
Асоціації  виноградарів та виноробів
України                                                                                      С.С.Петренко