24 февраля 2016 года состоялся «Первый национальный винодельческий форум», организованный Торгово-промышленной группой Украины совместно с медиа-группой «Украинская правда» и отраслевого объединения – корпорацией «Укравинпром», при участии ассоциации «Виноградари и виноделы Украины».

 

Итогом мероприятия стало утверждение совместного обращения (текст приведен ниже) и ориентировочный план действий для стабилизации ситуации в отрасли совместно с представителями Министерства финансов Украины, Министерства аграрной политики и продовольства Украины, Государственной фискальной службой.

National Wine Forum 20160224 Zubko Aleksandr 50

фото Александр Зубко 

 

Директор ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Михайлечко принял участие в третьей панельной дискуссии: "Выживаем или развиваемся?":

 

"Мы наблюдаем негативные, я бы сказал глубинные, тенденции к сокращению переработки винограда, что в скором будущем может привести к потере сырьевой базы виноделия в целом. Принципиально - сохранить рынок сбыта винограда. Как это сделать при падении производства, когда предприятия не развивают собственные посадки, понимая, что после сбора урожая переработанный виноград так и останется лежать в емкостях? Не нужно изобретать велосипед. Украинские виноделы уже имеют опыт эффективного использования излишков – собственная перекурка виноматериала в виноградный спирт (дистиллят). Государству необходимо просто предоставить право вести такой род деятельности. Этот инструмент также станет существенным подспорьем к поддержке десертной группы вин - продукции, которая реально может противостоять массированной экспансии импорта на внутреннем рынке", - отметил эксперт в ходе дискуссии. 

 

ТЕКСТ ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Президенту України
Голові Верховної Ради України
Прем’єр - міністру України

 

 

ЗВЕРНЕННЯ
учасників Першого Національного виноробного форуму

 


Виноробство і культура споживання вина є візитівкою кожної цивілізованої країни світу, складовою її позитивного іміджу, свідченням високої інтелігентності нації та рівня розвитку суспільства. Показово, що Україна у цій когорті.


Виноградарство і виноробство – національна галузь з великими потенційними можливостями виробництва якісних українських вин, із історичними традиціями, що сягають сивої давнини, потужним кадровим та науковим потенціалом, завжди була однією із провідних соціально орієнтованих галузей економіки нашої держави, забезпечуючи левову частину надходжень до державного бюджету України.
Однак, в останні роки через наявність серйозних проблем галузь зазнала істотного економічного спаду. Зросли ціни на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива, посадковий матеріал, недоступними стали кредити, господарства без обігових коштів опинилися на фінансовій мілині, втрачена державна підтримка... Площі під виноградниками стрімко скорочуються та складають на сьогодні 41 тисячу гектарів, що у чотири рази менше, порівняно з 1990 роком.
Виробництво вина в Україні та його споживання постійно скорочуються. Так, за даними міжнародних досліджень, Україна за рівнем споживання на душу населення посідає 88 місце (або 4,6 л на душу населення, що у 10-20 разів менше, ніж у розвинених країнах світу). 2

В умовах фінансово - економічної кризи, тимчасової втрати виноробного Криму, девальвації гривні, падіння купівельної спроможності громадян, втрати традиційних ринків збуту, позбавлення державної підтримки (скасування з 2013 року 1,5 відсоткового збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства), безсистемної акцизної політики, запровадження непомірної у 500 тисяч гривень ліцензії на оптову торгівлю виноробною продукцією, збільшення ставок земельного податку під багаторічними насадженнями у 33 рази, лібералізації імпорту Україна може втратити національне виноробство.
Виноградарсько-виноробна галузь переживає найскладніший період за всю свою історію та потребує, як ніколи, виваженої та системної державної політики управління та підтримки.


Для збереження галузі виноградарства та виноробства в Україні, створення сприятливого конкурентного середовища на ринку продукції виноробства, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу,
МИ, виноградарі та винороби України, вимагаємо від органів державної влади вирішення таких питань:
- Протягом шести місяців провести повну лібералізацію мікровиноробства.
- Скасувати ліцензію на оптову торгівлю винопродукцією виробникам, які використовують власно вирощену сировину, максимально спростити процедури отримання дозволу на виробництво, атестацію та доступ до ринку.
- Скасувати невмотивовану, економічно необґрунтовану індексацію земель сільськогосподарського призначення, переглянути ставки земельного податку під багаторічними насадженнями (у тому числі виноградом) шляхом їх зменшення та застосовування пільгових ставок до періоду плодоношення.
- Розробити та прийняти державну цільову програму підтримки та мікрокредитування підприємств з невеликими потужностями й обсягами виробництва та фермерських виноробних господарств.

- Для формування ефективної системи контролю якості та безпечності виноробної продукції привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС, забезпечити створення та функціонування незалежних регіональних лабораторій для контролю за якістю вин.
- Запровадити мораторій терміном п’ять років на підвищення акцизного податку на виноробну продукцію до стабілізації ситуації в галузі та збереження виноробної промисловості. Згідно з європейською практикою та враховуючи, що вино є харчовим продуктом, виключити сухе вино з переліку підакцизної продукції.
- Внести зміни до Податкового кодексу України для скасування авансової попередньої оплати податку на прибуток та запровадження автоматичного відшкодування ПДВ експортерам виноробної продукції.
- Внести зміни до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», передбачивши використання визначеної частки вітчизняних коньячних спиртів.
- Запровадити максимальний термін розрахунку за поставлену виноробними підприємствами виноробну продукцію мережевій торгівлі - 60 діб, що відповідає європейській практиці, зокрема Директиві 2011/7/ЄС Європарламенту та Ради ЄС «Про протидію затримкам платежів в комерційних угодах».

- Міністерству аграрної політики та продовольства удосконалити систему управління виноградно-виноробною галуззю, налагодити ефективну взаємодію із галузевими асоціаціями виробників, сприяти посиленню ролі об’єднань виробників.
- Забезпечити виконання Угоди про ЗВТ України з ЄС у частині надання виноробній галузі України технічної допомоги для модернізації та виведення на ринок нових торгових марок виноробної продукції.
Провести заходи щодо диверсифікації ринків збуту виноробної продукції (країни Азії, зокрема Китай, Близького Сходу, африканського континенту тощо). Забезпечити дієву підтримку експорту виноробної продукції, що, без сумніву, сприятиме як вирішенню внутрішніх проблем, так і популяризації у світі бренду «Українське вино».

- Забезпечити бюджетне фінансування діяльності галузевих наукових установ , гармонізувати національне законодавство у сфері виноградарства та виноробства до вимог ЄС, зокрема і за рахунок грантів, іноземної донорської допомоги та міжнародних програм.
- Запровадити свято «День вина», пропагувати та поширювати досвід святкування закінчення збору урожаю та молодого вина у виноградарсько-виноробних регіонах України.
- Приєднатися до Світової винної торгівельної групи та відновити членство України у Міжнародній Організації Винограду та Вина, яка є головною міжурядовою організацією з виноградарства і виноробства, та налічує 46 учасників, що продукують 85% світового виробництва вина.

 

Ми, виноградарі та винороби, усвідомлюючи, які надскладні часи переживає Україна, звертаємося до керівництва держави з вимогою: дайте нам змогу нормально працювати і розбудовувати економіку незалежної України!